Czesne i opłaty

Opłata w naszym przedszkolu obejmuje wszystkie zajęcia związane z realizacją podstawy programowej oraz zajęcia dodatkowe przedstawione w ofercie. Zapewniamy również całodzienne wyżywienie uwzględniające potrzeby zdrowotne dzieci.

  • Wysokość czesnego, płatnego z góry do 10 dnia każdego miesiąca  wynosi  390 zł. Opłata  za  drugie
    i kolejne dziecko jest pomniejszona o 20% i wynosi 312 zł.
  • Opłata żywieniowa to 11 zł za każdy dzień pobytu dziecka w przedszkolu . Za dni, w których dziecko będzie nieobecne, w kolejnym miesiącu dokonujemy odpisów. Warunkiem do skorzystania  z  odpisu jest zgłoszenie nieobecności dziecka do godz. 8.00 w dniu jego nieobecności.
  • Jednorazowe, bezzwrotne wpisowe na cały okres pobytu dziecka w przedszkolu to 100 zł. Opłaty tej dokonuje się przy podpisywaniu umowy i jest ona przeznaczona na organizację zajęć adaptacyjnych. Opłata ta nie podlega zwrotowi.
  • Opłat za czesne i wyżywienie należy dokonywać na konto Przedszkola:

 

Bank Milenium

15 1160 2202 0000 0003 3185 6352

© 2019  |  Przedszkole Kreatywne Wesoła Przygoda
Projekt i realizacja MYKK