Polityka ochrony prywatności

Spełniając swój ustawowy obowiązek wynikający z RODO, umożliwiamy Państwu zapoznanie się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych przez Niepubliczne Przedszkole Kreatywne Wesoła Przygoda z siedzibą w Pile, ul. Poprzeczna 2A.


Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy iż: 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Niepubliczne Przedszkole Kreatywne Wesoła Przygoda z siedzibą w Pile przy ul. Poprzecznej 2A.
 2. Jako Administrator nie powołaliśmy inspektora ochrony danych osobowych. We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych prosimy kontaktować się na adres email: kontakt@wesolaprzygoda.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji programu wychowania przedszkolnego przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit.a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 (RODO).
 4. Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w następującym zakresie: imienia i nazwiska, adresu email, danych kontaktowych i adresowych, numeru telefonu.
 5. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom; naszym partnerom, czyli firmom z którymi współpracujemy. Do danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. firmy księgowe, informatyczne.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w razie niepodania danych osobowych, Administrator może odmówić realizacji działań objętych zakresem zgody.
 11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 12. Zgodnie z art. 21 ust. 4 RODO informuję, iż przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Pani/Panu danych osobowych. Sprzeciw należy złożyć Administratorowi, którego dane kontaktowe wskazano w pkt 2. Zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO.
© 2024  |  Przedszkole Kreatywne Wesoła Przygoda
Projekt i realizacja MYKK