Dzieci młodsze

6.30 - 8.00

 • Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci.
 • Korzystanie z gier i układanek stolikowych.

8.00 - 9.00

 • Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ogólnorozwojowe (np. rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, grafomotorykę, zabawy logopedyczne).
 • Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci.    
 • Zestaw ćwiczeń porannych i czynności higieniczno – porządkowe.

9.00 - 9.30

 • I Śniadanie
 • Doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku.
 • Kulturalne zachowanie się przy stole.
 • Czynności związane z higieną osobistą.

9.30 - 12.30       

 • Zajęcia dydaktyczne realizowane z całą grupą.
 • Zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci, podejmowane
  z inicjatywy dzieci, manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne, inne – służące realizacji pomysłów dzieci.
 • II śniadanie
 • Indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju, praca
  z dzieckiem uzdolnionym (pozostałe dzieci zabawy dowolne).
 • Zabawy dowolne na placu zabaw, obserwacje przyrodnicze lub otaczającego środowiska, zabawy ruchowe w sali, praca w kąciku przyrody, spacery, wycieczki, zabawy ruchowe.
 • Czynności higieniczno – porządkowe.

12.30 - 13.00

 • Obiad
 • Pogadanki na temat zdrowego sposobu odżywiania się.
 • Dbanie o utrzymanie czystości na stolikach.
 • Czynności związane z higieną osobistą.

13.00 - 14.30

 • Leżakowanie.
 • Bajkoterapia, ćwiczenia relaksacyjne, odpoczynek przy muzyce relaksacyjnej, słuchanie bajek.
 • Czynności związane z higieną osobistą.

14.30 - 14.45

 • Podwieczorek

14.45 - 16.30

 • Zabawy wg inicjatywy dzieci w kącikach tematycznych.
 • Praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, stymulująco – kompensacyjnym i wychowawczym.
 • Prace porządkowe.

Pobyt na świeżym powietrzu uzależniony jest od warunków atmosferycznych. 

© 2022  |  Przedszkole Kreatywne Wesoła Przygoda
Projekt i realizacja MYKK